ਮਾਨਤਾਵਾਂ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

ਆਰਜ਼ੀ ਵਾਹਨ ਪਾਸ ਸੈੱਲ

ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਖੋਜ

ਸਥਾਪਿਤ ਚੇਅਰਜ਼

ਪੀ ਐਚ ਡੀ/ਰਿਸਰਚ

ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ

ਰੀਜ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ

ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ

ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜ

ਘਟਕ(constituent) ਕਾਲਜ

ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਟ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟਡੀਜ਼

ਆਈ.ਕਿਊ.ਏ.ਸੀ.

ਵੋਮੇਨ'ਸ ਕ੍ਲੁਬ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ

ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਟੈਂਡਰ

ਸੈਮੀਨਾਰ/ਕਾਨਫਰੰਸ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਰੀਖਿਆ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਸਿਲੇਬਸ

ਡਾਊਨਲੋਡ ਸੈਂਟਰ

ਅਕਾਊਂਟਸ ਬਰਾਂਚ

UGC ਸੂਚਨਾ ਪਤਰ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ

ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ

ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ

ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ

ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਿੰਕ...
ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕਸ ਇਨਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ
ਯੂ ਜੀ ਸੀ -ਐਚ ਆਰ ਡੀ ਸੀ
ਵੋਮੇਨ'ਸ ਸਟਡੀ ਸੈਂਟਰ
ਸੈਂਟਰ  ਫ਼ਾਰ ਅਡਵਾਂਸਡ ਮੀਡੀਆ ਸਟਡੀਜ਼
ਸੈਂਟਰ  ਫ਼ਾਰ  ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟਡੀਜ਼
ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟਡੀਜ਼
ਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਮਲਟੀਮੀਡਿਆ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ
ਹੋਰ....
(ਨੋਟ: ਇਹਨਾ  ਵੈੱਬਸਾਈਟ / ਲਿੰਕਸ ਦਾ ਰਖਰਖਾਵ  ਸੰਬੰਧਿਤ  ਵਿਭਾਗਾਂ  ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ|)